Windykacja

Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi,  gdzie podstawą jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem.


Działania bezpośrednie jakie prowadzone są przez nasze biuro w poprzez grupy terenowe pozwalają nam szybko wykazać się operatywnością jaki i  skutecznością.  W wyniku tych działań najczęściej następuje zapłata należności, zmiana w podejściu dłużnika do wierzyciela. W tym czasie sprawnie ustalamy możliwości płatnicze dłużników, zabezpieczamy majątek na poczet przyszłych należności, stworzymy nowe warunki współpracy, ustalamy nowe zasady rozliczeń, pociągniemy do odpowiedzialności zarządy spółek jak i osoby powiązane rodzinnie, tym samym zmieniamy „rzeczywistość” na korzyść naszych klientów,

Do windykacji przyjmujemy sprawy na każdym stadium przeterminowania i postępowania:

 • na etapie polubownym -przed wejściem na drogę sądową
 • na etapie postępowania sądowego czy z tytułem wykonawczym
 • na etapie postępowania egzekucyjnego jak  i po bezskutecznej egzekucji komorniczej
 • obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

Przekazywane do Nas pakiety wierzytelności, które uprzednio  podlegają szczegółowej analizie, dzięki czemu budowany jest optymalny system windykacji dostosowany do potrzeb klienta i w całości wypełniający jego cele strategiczne. To proces umożliwiający osiągnięcie najwyższej efektywności działań przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań. W jej wyniku uruchamiane zostają działania optymalizujące skuteczność windykacji. Opracowany proces gwarantuje pełne bezpieczeństwo zarówno w zakresie przetwarzania, obróbki informacji oraz ciągłości działania, jak i w kontaktach z dłużnikami. Wdrożony system windykacyjny podlega stałej kontroli. Pozyskiwane w procesie dane poddawane są stałej analizie efektywności.
Realizując proces windykacji charakteryzuje nas:

 • skuteczność poprzez działania terenowe
 • profesjonalizm - nasi negocjatorzy specjalizujący się w problematyce zobowiązań powstałych pomiędzy przedsiębiorstwami. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu skutecznie mobilizują dłużników do uregulowania zobowiązania.
 • indywidualne podejście - naszym celem jest dobranie oferty "na miarę" czyli dopasowana do potrzeb klienta i specyfiki jego wierzytelności.
 • kompleksowość używanych narzędzi - windykacja terenowa, windykacja telefoniczna i listowna,  działania detektywistyczne, giełda wierzytelności, wsparcie prawne.
 • dodatkowe drogi odzyskiwania należności poprzez wpisywanie dłużników do biura informacji gospodarczej  oraz umieszczanie ich danych na giełdach wierzytelności
 • doświadczenie w obsłudze wierzytelności gospodarczych jak prywatnych- poprzez utworzenie  wyspecjalizowanych  komórki specjalizująca się w obsłudze tylko tego rodzaju wierzytelności. Dochodzimy zarówno małe kwoty jak i należności wielomilionowe.
 • obszar działania - windykację prowadzimy na terenie całej Polski,

Wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności.

 

Giełda wierzytelności

 

Szukasz szybkiego i prostego rozwiązania problemu z dłużnikiem lub informacji o nim skorzystaj z Giełdy Wierzytelności.


giełda wierzytelnosci

Windykacja należności

 

Windykację prowadzimy na terenie całej Polski. Poprzez bezpośredni kontakt zmieniamy rzeczywistość na korzyść Wierzycieli.


windykacja naleznosci

Porady prawne

 

Potrzebujesz profesjonalnej opieki prawnej zacznij współpracę z nami. Realizujemy sprawy zarówno wynikające z obrotu gospodarczego, jak i cywilnego. Zostałeś pokrzywdzony przyjdź po odszkodowanie!

porady prawne